Deltagerregistrering

Med Deltagerregistrering kan du indhente online tilmeldinger og genererer navneskilte og bordkort. Du kan planlægge bordsammensætningen af deltagere til aftenens middag eller sammensætningen af deltagere til teamwork. Du kan registrere deltagernes ankomst med scanning af deltagernes QR koder på navneskilt eller i app´en.

 
 

Online tilmelding


Indhentning af informationer
Du kan skræddersy tilmeldingsmodulet til at indhente præcis de informationer, der er relevante for dit arrangement. Du kan eksempelvis indhente præferencer for hotel-, transport-, og mad. Du kan også bede om interesse-tilkendegivelse på konferenceemner. Deltagerne kan svare via tekstfelter og afkrydsning, drop down-menu eller radio buttons.

Du kan opsætte din hovedtilmelding først, og eventuelt indhente flere oplysninger fra dine deltagere på et senere tidspunkt. Det kan være, at du først senere ved, hvilke hotel – og transportmuligheder, I giver deltagerne. Det er måske også først senere, at de kan tilmelde sig workshops eller spor.

Kategorisering af deltagerne
Du kan naturligvis indhente basisinformationer som navn, titel, firma og email. Du kan også kategorisere deltagerne. Du kan bede dem om at selektere den branche, de tilhører ud fra givne valgmuligheder. Herved får du en brugbar og automatiseret selektion, som du kan bruge til en minianalyse af de tilmeldte. Du kan også bruge informationerne til match-making til et netværksevent.

Offentlig deltagerliste
Du kan spørge deltagerne, om de ønsker at optræde på offentlige deltagerlister. Dem der ønsker dette vil automatisk optræde i den digitale deltagerliste, som kan vises i app´en. Fordelen er, at de kan se hvem andre der kommer, samt chatte med hinanden. Du bestemmer tidspunktet for, hvornår du publicerer deltagerlisten.

Tilmelding af flere deltagere
Der er mulighed for at én person kan tilmelde flere personer på én gang. Det er oftest nyttigt, i de tilfælde, hvor det er en sekretær, der tilmelder en organisations medarbejdere. Det betyder, at der kun skal lægges basisinformationer ind ad én omgang, mens deltagerinformationerne med navn og titel mv.. skal udfyldes for hver person. De tilmeldte modtager en email med bekræftelse på tilmeldingen samt bruger-informationer med mulighed for at redigere i deres oplysninger.

Betalingsløsning
Du kan benytte ConferenceCommunicators betalingsmodul, såfremt du tager betaling for din event. Du kan benytte faktura, EAN eller betalingskort. Du kan sætte forskellige priser på, hvis du fx ønsker, at der skal være early bird priser mv..

Administrator-rettighedsstyring
Du kan bruge administrator-rettighedsstyringen i de tilfælde, hvor I er flere planlæggere af events i samme organisation. Det betyder at du vælger, hvem der skal have adgang til hvilke events. Her sikres det, at det kun er de relevante planlæggere, der har adgang til lige deres konferencer. Men det kan naturligvis også vælges, at alle har adgang til alt.

Ankomstregistrering

Du kan bruge digital ankomstregistrering til registrering af deltagernes ankomst med scanning af deltagernes QR koder på navneskilt eller i app´en.

Navneskilt og bordkort

Du kan generere navneskilt og bordkort i lige det format, du ønsker. Du vælger de deltagerdata ud fra online tilmeldingen, som du ønsker på navneskiltene og/eller bordkort, inklusiv QR kode og eventuelt arrangør-logo.

Bordplanlægning

Har du brug for assistance til bordplanlægning, eksempelvis til aftenens middag, kan ConferenceCommunicator også håndtere dette.

 Tilbage    Materiale