TaskCommunicator

TaskCommunicator er et modul i ConferenceCommunicator, hvor du som messearrangør indhenter materiale som tekst, logo og billeder via administrationssystemet. Udstillerne får specifik adgang til TaskCommunicator, og afleverer materialet direkte gennem systemet.

TaskCommunicator er et værktøj, der gør indhentningen af materialet mere automatiseret end den hidtidige indsamlingsmetode, der oftest bygger på e-mail kommunikation med de mange udstillere – og efterbehandling i Excel. Via TaskCommunicator kan du nu planlægge og styre indsamlingen af messematerialet på en helt ny måde.


Funktioner
 • Oprettelse af specifikke opgaver (messetekst; kategori-valg; logo mv.)
 • Tilknytning af deadlines for aflevering af del-opgaverne
 • Tilknytning af kontaktperson fra udstillerne
 • Tilknytning af kontaktperson fra messearrangøren
 • Beskedudsendelse med informationer, fx intro-besked og reminder-beskeder
 • Total oversigt over afleveret og ventende messemateriale (alle udstillere)
 • Individuel oversigt over afleveret og ventende messemateriale (hver enkelt udstiller)

 • Med TaskCommunicator opretter du de forskellige typer af opgaver som annoncetekst og logoer, og tilknytter deadlines samt ansvarspersoner fra hhv. arrangør og fra udstillerne. Udstillerne får specifik adgang til TaskCommunicator, og afleverer materialet direkte gennem systemet. De kan løbende se, hvad de skal aflevere, og om det fremsendte materiale er godkendt. De modtager remindere på e-mails via systemet, som du har opsat.

    

   


   Tilbage   Materiale